Alice

Dénoyers

Àmbits de treball

Traductora autònoma

Inici
Presentació
|
Comerç/Màrqueting Turisme/Cultura/ArtAltres

Traducció i revisió de tots tipus de documents (informes, presentacions, cartes, estudis, pàgines Web, etc.) principalment en els àmbits següents: comerç/màrqueting, turisme/cultura/art.

Alguns exemples de col·laboracions per sectors (de manera directe o a través d’agències de traducció):